Zamek w Lidzbarku Warmińskim

Zamki na północy i północnym wschodzie Polski to w zasadzie zamki państwa zakonnego. Nie zawsze są to zamki zakonu rycerskiego Krzyżaków, bo część ziem podbitych Prusów została przekazana na rzecz biskupów jednej z czterech diecezji. Z kolei biskupi przekazali część swoich ziem na rzecz kapituł. Były to ziemie pod opieką wojskowa zakonu, wchodziły w skład państwa krzyżackiego, ale władze cywilną sprawowali biskupi i kapituła. Jedni i drudzy budowali zamki na swoim terenie. Powstały pięknie i duże zamki kapituły pomezańskiej w Kwidzynie i w Szymbarku. Na Warmii oglądać możemy zamek biskupi w Lidzbarku Warmińskim i w Reszlu oraz zamek kapituły Warmińskiej w Olsztynie.

Zamek w Olsztynie (https://discover.pl/zamek-kapituly-warminskiej-w-olsztynie/) powstał mniej więcej w tym czasie, kiedy nadano prawa miejskie dla Olsztyna, czyli około połowy XIV wieku. Zbudowano wówczas jedno skrzydło i wieżę, a pozostałą część dziedzińca otoczono murem. Od północy, od strony rzeki Łyny, zbudowano bramę i most zwodzony. W XV wieku zbudowano kolejne skrzydło. Większa przebudowa była w XVI wieku, kiedy podwyższono wieżę, podniesiono mury, a zamek opasano dodatkowym murem z basztami. Mury miejskie połączono z zamkowymi w jeden system obronny. Zamek w Olsztynie był oblegany i zdobywany w wojnach z Krzyżakami, a po wojnie trzynastoletniej Warmia została oderwana od Krzyżaków. W 1521 roku Krzyżacy próbowali zamek zdobyć, ale bezskutecznie. Po sekularyzacji państwa krzyżackiego zamek powoli tracił znaczenie militarne. W XVIII wieku wykonano wygodny dojazd od strony miasta i zbudowano skrzydło pałacowe znacznie wygodniejsze od starych, średniowiecznych skrzydeł zamkowych. Po zaborach zamek przeszedł na własność państwa pruskiego i był wykorzystywany przez różne instytucje. Przetrwał zawieruch wojenne i dzisiaj jest siedzibą muzeum.

Zamek biskupów warmińskich w Lidzbarku Warmińskim zaczęto budować w połowie XIV wieku, już po przeniesieniu siedziby biskupów z Ornety (https://discover.pl/zamek-biskupow-warminskich-w-lidzbarku-warminskim/). Zamek w Lidzbarku Warmińskim zbudowano na planie czworokąta z wewnętrznym dziedzińcem i otoczono murem obwodowym. Wjazd do zamku był dość skomplikowany. Przez Bramę Młyńską od północy na niewielkie przedzamcze, potem wzdłuż zamku przez kilka bram, aż do południowego przedzamcza. Stamtąd po moście nad suchą fosą przez bramę w południowym skrzydle. Dziedziniec zamku oczywiście otrzymał krużganki. W XVII wieku przy skrzydle południowym dobudowano pałac, nazywany czasem zamkiem średnim. W połowie XIX wieku pałac został rozebrany. Przedzamcze południowe to trzy duże skrzydła z wysoka basztą i wieżą bramna w skrzydle południowym. W zamku obecnie jest muzeum, a w przedzamczu luksusowy hotel.

Podobna tematyka